voor- (VSO) en naschoolse opvang (BSO)

Voorschoolse opvang (VSO)

Vanaf 07.30 uur wordt voorschoolse opvang aangeboden. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met de ruimte voor naschoolse- en vakantieopvang. Er wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van school en de peuteropvang.

Naschoolse opvang (BSO)

De naschoolse opvang is een plek waar uw kind samen met anderen kan spelen, vriendjes en vriendinnetjes ontmoet en het gevoel heeft een eigen plekje te hebben. De kinderen worden na school opgevangen door pedagogisch medewerkers die samen met hen de dag doornemen, activiteiten ondernemen of gewoon een spelletje doen. Maar ook als de kinderen willen ontspannen is hier in de opvang ruimschoots gelegenheid voor. Het is vrije tijd, dus het ongedwongen karakter staat voorop.

Vakantie opvang

Kinderen die zich vervelen tijdens een vakantie of als de ouders naar het werk zijn, kunnen gebruik maken van de vakantie-BSO. Op de vakantie BSO organiseren pedagogisch medewerkers leuke uitstapjes en niet alledaagse activiteiten voor de kinderen. De vakantie BSO is beschikbaar tijdens alle schoolvakanties (met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw) van ’s morgens 07.30 uur tot ’s middags 18.30 uur.

tarieven

Dankzij een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid kunnen de opvangkosten verrassend lager uitvallen dan u denkt. Wat u terug ontvangt, hangt af van uw eigen situatie. Daarom is het verstandig de werkelijke kosten uit te laten rekenen.
Meer informatie en de tarieven leest u op de website van onze stichting. 
U kunt ook bellen: 078-8905021 / 078-8905013
of mailen: opvang@h3o.nl

GGD Inspectierapport BSO

De GGD heeft de BSO locatie geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 

peuteropvang ikc de horizon

klachtenregeling h3o

Wanneer u een klacht heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de locatie waar uw klacht speelt. Wees eerlijk over uw ontevredenheid. Vaak biedt een goed gesprek al een oplossing. Leidt deze stap niet tot een bevredigende oplossing, richt u dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke. In laatste instantie kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur. Hoe dit werkt, leest u in de Klachtenregeling Opvang.

Scroll naar boven