Aanbod

Professionele cultuur

Op De Fontein hebben we oog voor ieder kind. We doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas en blijven we onszelf ook actief ontwikkelen. We communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is

KIVA

KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

PBS

Op de locatie Wielwijk wordt gewerkt met Positive Behaviour Support (PBS). PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen. Binnen de veilige leeromgeving wordt ook gewerkt aan leergedrag en leervaardigheden.

Op de Fontein werken wij vanuit de vijf belangrijke kenmerken van PBS voor (leer)gedrag:
1. De schoolbrede aanpak van PBS.
Dat betekent vanaf de peuters t/m groep 8 wordt gewerkt volgens het raamwerk van PBS.
2. Preventie van gedrag.
Gedrag wordt op een preventieve manier onderwezen in alle klassen door middel van gedragslessen.
3. Positieve bekrachtiging.
Door te benoemen wat er goed gaat, werkt onze school aan het creëren van een positief klimaat om tot leren te komen.
4. Data gestuurd.
Op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies.
5. Samenwerken met ouders en externe partners.
Ouders denken met ons mee op ouderbijeenkomsten, over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden.

Onze groepen

Op De Fontein zijn de leerlingen gegroepeerd in leerstofjaarklassen of combinatiegroepen.
De groepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd.
Op de locatie Wielwijk bestaan de groepen meestal uit combinatieklassen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Op de locatie Krispijn wordt er zoveel mogelijk gewerkt met leerstofjaarklassen. Soms is het noodzakelijk andere groepen te combineren. Er wordt, indien noodzakelijk, extra ondersteuning gegeven door onderwijsassistenten.
Binnen de klassenorganisatie wordt de zelfstandigheid bij leerlingen zo veel mogelijk bevorderd.

Extra instructie en hulp
Kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen die op De Fontein van de eigen leerkracht of van een onderwijsassistent. Er wordt in de groepen gewerkt op 3 niveaus. Via verlengde instructie en/of een eigen programma krijgen de leerlingen die moeite hebben met de lesstof de begeleiding die ze nodig hebben.

Kinderen die extra hulp of begeleiding nodig hebben, krijgen die op De Fontein van de eigen leerkracht of van een onderwijsassistent. Er wordt in de groepen gewerkt op 3 niveaus. Via verlengde instructie en/of een eigen programma krijgen de leerlingen die moeite hebben met de lesstof de begeleiding die ze nodig hebben.

inschrijven nieuwe leerling

Hebt u de keuze gemaakt voor ons IKC en wil u uw kind bij De Fontein inschrijven? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
U kunt ons natuurlijk ook bellen via 078 890 5600 of 078 890 5700

Scroll naar boven