Missie en visie

hier staan en gaan we voor

Veiligheid
De Fontein is een veilige plek, voor iedereen.

We vinden het van groot belang dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Dit geldt zowel voor fysieke als voor sociaal-emotionele veiligheid. Naast de veiligheid voor de kinderen is het ook belangrijk dat alle teamleden op de Fontein een veilige werkplek hebben. Alleen vanuit een basis van veiligheid, groeit en ontwikkelt men zich.

Respect
Op de Fontein heb je respect voor jezelf en voor de ander.

Respect uit zich door op een beleefde wijze in gesprek te zijn met elkaar, aandacht en belangstelling te tonen voor de ander. In het gesprek zijn we nieuwsgierig naar wat de ander te vertellen heeft, luisteren we en waar daar om gevraagd wordt gehoorzamen we de ander.

Verantwoordelijkheid
Op de Fontein draag je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander.

Iedereen die betrokken is bij de Fontein draagt verantwoordelijkheid voor eigen handelen, je eigen spullen. Daarnaast stopt de verantwoordelijkheid niet bij jezelf. Iedereen is ook verantwoordelijk voor, of met andere woorden betrokken bij het welzijn en welbevinden van de ander. Dit houdt in dat we goed voor onszelf zorgen en ook voor de anderen om ons heen.

Betrokkenheid
Op de Fontein zijn wij betrokken bij elkaar en bij elkaars omgeving

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, dat zij gemotiveerd zijn om elke keer weer een stapje verder te komen. Deze betrokkenheid verwachten wij ook van ouders: als school en ouders samenwerken, geeft dit kinderen een sterke basis voor hun schoolontwikkeling.
Tot slot vragen we de betrokkenheid ook van onszelf: wij zijn betrokken bij de kinderen in onze eigen groep en bij alle andere kinderen in de school. Ook is er betrokkenheid in het team onderling.

Openheid
Wij communiceren op een open en transparante wijze met elkaar

Onder openheid verstaan wij de manier van communiceren in de school richting kinderen, in contact met ouders en andere betrokkenen en als team onderling met elkaar. Wij communiceren open en transparant. Wij nemen elkaar daarbij serieus.

Visie

Elk kind heeft eigen talenten. Samen met jou als ouder of verzorger, zoeken wij naar dat talent en laten je kind in het eigen tempo en in de eigen leerstijl dat talent ontwikkelen. Naast vakken als taal en rekenen besteden we veel aandacht aan cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie. Zo ontwikkelt uw kind vaardigheden die in de komende jaren misschien wel belangrijker worden dan kennis.

Wil je meer weten over de manier waarop wij onderwijs vormgeven? Lees dan wat wij als school aanbieden in onze schoolgids.

Scroll naar boven