medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders van de school en oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen.
De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).
Deze taken zijn:
– bevordert van openheid en onderling overleg in de school;
– waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
– doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Leden MR

S. KroesLeerkracht
A. Kuijt-WierstraLeerkracht
D. LotulungOuder
E. MackaaijLeerkracht
L. Martis-TejedaOuder
C. de Raad-DekkerLeerkracht
A. VisserOuder
C. van der ZeeOuder
Scroll naar boven