Nieuwe ouders

Opvang

Op onze peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, spelen en ontdekken. Dat geldt ook voor de kinderen op onze voorschoolse-, tussen de middag- en naschoolse opvang.

Onderwijs

Gaat uw kind (binnenkort) naar de basisschool? Onze school zet zich in om deze tijd samen met ouders, verzorgers of andere betrokken zo fijn mogelijk te maken.

Scroll naar boven