Onderwijs

‘Samen leven en samen leren vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid‘

basisonderwijs

Op De Fontein bieden we onze leerlingen een veilige, geborgen, respectvolle, open en inspirerende leeromgeving. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze pijlers. 

Wij bieden onderwijs vanuit de christelijke traditie. Iedereen is van harte welkom, mits de christelijke identiteit van de school gerespecteerd wordt.

Op De Fontein wordt zeer gestructureerd gewerkt met de nieuwste lesmethodes. We sluiten aan bij de verschillende niveaus en leerstijlen van onze leerlingen. Hierbij maken we optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Een deel van de leerstof wordt bijvoorbeeld verwerkt op tablets en laptops.

Schoolgids

Naast de basisvakken taal, lezen en rekenen hebben we veel aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Voor uitgebreidere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen.

locatie krispijn

Ontdek IKC De Fontein locatie Krispijn

locatie wielwijk

Ontdek IKC De Fontein locatie Wielwijk
Scroll naar boven