Onze school

Missie en visie

Een school kiezen voor je kind is vaak een gevoelskwestie. De sfeer op school en indruk van het team zijn belangrijk. Tegelijk wil je weten of je kind goed wordt voorbereid op de toekomst en of de school goed onderwijs biedt dat bij jouw kind past.

Ontdek IKC De Fontein locatie Krispijn

Aanbod

Voor de verschillende groepen, gebruiken we verschillende lesmethodes. Daarnaast heeft onze school extra aanbod voor het jonge kind via Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/peuteropvang.

Ontdek IKC De Fontein locatie Wielwijk

Team

Ons vaste team van leerkrachten wordt regelmatig versterkt met studenten die hun opgedane kennis bij ons in de praktijk kunnen brengen.

Raden en commissies

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven