Namen en adressen van contactpersonen en instanties

Bevoegd gezag

Stichting H³O

Onze school maakt deel uit van de Stichting H³O te Dordrecht.

Het adres van het bestuursbureau

(tevens postadres van het College van Bestuur):


Kolfstraat 120                                      

3311 XL Dordrecht


Postbus 151                               

3300 AD Dordrecht

Tel. 078 890 5000                       


Fax 078 890 5045

e-mail: secretariaat@h3o.nl

Intern begeleider Kleuters en VVE coach peuters

Doetina Meijer

dmeijer@h3o.nl

Anti-pestcoördinator

Aanspreekpunten in geval van pestproblematiek


Locatie Wielwijk:

Groep 1 en 2

Doetina Meijer; dmeijer@h3o.nl


Groep 3-8

Marja Scharringa; mscharringa@h3o.nl


Locatie Krispijn:

groep 1 en 2

Doetina Meijer; dmeijer@h3o.nl


Groep 3

Marja Sharringa; mscharringa@h3o.nl


Groep 4 en 5

Ruben Stam; rstam@h3o.nl


groep 6,7 en 8

Heleen den Hartog; hdenhartog@h3o.nl

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs

Adresgegevens

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie
primair en voortgezet onderwijs

Postbus 694

2270 AR Voorburg

tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Adresgegevens

Postbus 619                    

3300 AP       

078- 6398090

Directeur De Fontein

Gertine Hazelaar

ghazelaar@h3o.nl

Management Team

Gertine Hazelaar
Heleen den Hartog

Timon Fieggen
Fenna de Kreek

Intern Begeleider (IB) groep 3-8

Marja Scharringa

mscharringa@h3o.nl

Administratie

Evelien de Zoete

edezoete@h3o.nl

Vertrouwenspersoon

Stephan Kroes

skroes@h3o.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. M. E. van Vliet

Postbus 256

3300 AG  Dordrecht

tel: 078-6351243

Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding

Ruben Stam,
Annemarie Kuijt,
Christie de Raad,

Petra Verhappen,
Conny van der Zee,
Barbara van der Hoek,
Arno Visser


Voorzitter: Ruben Stam (personeelsgeleding)

rstam@h3o.nl


Overige leden:

Annemarie Kuijt (personeelsgeleding)

Christie de Raad (personeelsgeleding)

Petra Verhappen (personeelsgeleding)

Conny vd Zee (oudergeleding)

Barbara vd Hoek (oudergeleding)

Arno Visser (oudergeleding)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik,
discriminatie,
extremisme,
ernstig psychisch of fysiek geweld

0900-1113111