Peuteropvang De Fontein

Tot 16 uur per week spelen, samen met andere peuters van 2 tot 4 jaar.

Bij onze peuteropvang kunnen peuters: - Spelend leren en veel spelen - Veel nieuwe woorden leren - Gymmen met een vakdocent - De kleutergroep al voor hun 4e leren kennen En ouders/verzorgers, zij kunnen gebruik maken van: - Onze speelotheek en boekenuitleen

Wij bieden:

Gezonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Hoe ziet de speeltijd eruit?

Wij hebben verschillende peutergroepen op twee locaties. Op de locatie Krispijn hebben wij twee peutergroepen: Beide peutergroepen spelen tot 16 uur per week. Peutergroep 1 speelt op maandag, woensdag en donderdag. Peutergroep 2 speelt op dinsdag, woensdag (bij de locatie in Wielwijk) en vrijdag. Op de locatie Wielwijk hebben wij één peutergroep: Peutergroep 1 speelt tot 16 uur per week verdeeld over 4 ochtenden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voorschoolse educatie (VE)

Indicatie 4x spelen

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een achterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen vier dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

GGD rapporten

De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd.

Bekijk de rapporten via deze link.

Afspraak maken

Heeft u nog vragen of wil u eerst kennismaken en sfeer proeven? Van harte welkom!

We maken graag tijd voor u.

Tarieven en info

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang op de website van Stichting H³O.

Via onderstaande link komt u op de juiste pagina.