Peuters

Voor kinderen van twee tot vier jaar is er veel te beleven, te spelen en te leren in onze peuteropvang, waar we hen twee of vier dagdelen per week van harte welkom heten. In twee jaar maken zij de essentiële ontwikkeling door van peuter naar kleuter. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters goed toegerust voor een soepele overgang naar de kleutergroep.


De GGD heeft de voorziening voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkjes bekijken. 


Inspectierapporten GGD locatie Krispijn →

Inspectierapporten GGD locatie Wielwijk →

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op.


Locatie Krispijn:

Matthijs Marisstraat 33

Dordrecht

078-8905605

B.g.g: 0788905600


Locatie Wielwijk:

Douwe Aukesstraat 3

Dordrecht
078-8905705
B.g.g: 078-8905700

Samenwerking

Onze mensen van peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw peuter.


De nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool, zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.

Ons aanbod

Elke peuteropvang heeft een eigen programma, afgestemd op de groep kinderen. Elk groep werkt met verschillende thema’s afgestemd op de tijd van het jaar. Hierbij komen ook de christelijke thema’s, de jaargetijden en nationale feestdagen aan bod. In elk thema wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van elk kind om hen op deze manier te ondersteunen bij de eigen ontwikkeling. Vrij spelen is belangrijk voor een peuter om zich te ontwikkelen, hier krijgen ze dan ook veel ruimte en tijd voor.

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele vaardigheden, zoals het veilig voelen in een groep en het samen spelen. Daarnaast komt de motorische en creatieve ontwikkeling veelvuldig aan bod door de activiteiten die worden aangeboden. Samen gymmen in de gymzaal, lekker buitenspelen, fijn knutselen of gezellig samen zingen. Ook komen de peuters voor het eerst in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag?

Dagdeel van 2,5 uur

Een speelochtend of –middag duurt ongeveer twee en een half uur. Het eerste kwartier is bedoeld om de kinderen weg te brengen en even te laten wennen. Na maximaal 15 minuten zijn de ouders weg en begint het programma.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoed dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, zal het kind worden aangemerkt voor een traject van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit betekent dat zij 4 dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters en kleuters beter voor te bereiden op de basisschool. Hoe eerder ermee begonnen wordt, hoe groter het positieve effect.

Tarieven

Dankzij een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid kunnen de opvangkosten verrassend lager uitvallen dan u denkt. 


Wat u terug ontvangt hangt af van uw eigen situatie. Daarom is het verstandig de werkelijke kosten uit te laten rekenen. 

Meer informatie en de tarieven leest u op de website van onze stichting.

U kunt ook bellen: 078-8905021 of 078-8905013 of mailen: opvang@h3o.nl