Basisonderwijs

Op De Fontein bieden we onze leerlingen een veilige, geborgen, respectvolle, open en inspirerende leeromgeving. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze pijlers. 

Wij bieden onderwijs vanuit de christelijke traditie. Iedereen is van harte welkom, mits de christelijke identiteit van de school gerespecteerd wordt.

Werkwijze

Op De Fontein wordt zeer gestructureerd gewerkt met de nieuwste lesmethodes. We sluiten aan bij de verschillende niveaus en leerstijlen van onze leerlingen. Hierbij maken we optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Een deel van de leerstof wordt bijvoorbeeld verwerkt op tablets en laptops.

Schoolgids

Naast de basisvakken taal, lezen en rekenen hebben we veel aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Voor uitgebreidere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen.

Naar de schoolgids →

Jaarkalender

Wij geven jaarlijks een kleurrijke kalender uit met daarop alle activiteiten en roosters. U ontvangt deze bij ons op school.

Door middel van deze kalender willen we u een duidelijk overzicht geven van een schooljaar. We hopen dat deze kalender een mooi plaatsje krijgt bij u thuis. Naast praktische zaken zullen we elke maand een of meerdere onderwerpen toelichten die spelen binnen de school. Zo willen we u een nog beter beeld geven van onze school.