Onderwijsaanbod

Peuters

Een eigen peuteropvang op beide locaties.

Groep 1 en 2

Werkwijze en

lesaanbod.

Vanaf
groep 3

Het aanbod vanaf groep 3: accent meer op lezen, schrijven en rekenen.

Prestatieklas

Speciaal voor kinderen die vanwege een taalachterstand belemmeringen ervaren.

Wereld
oriƫntatie

Kennis over de wereld om ons heen.

Expressie

Ook bij expressievakken staat kwaliteit voorop.

Taal en lees
onderwijs

Lesaanbod voor de groepen 3 t/m 8.

Rekenen en wiskunde

Lesaanbod voor de groepen 3 t/m 8.

Godsdienstige vorming en sociale compententie

Ruimschoots aandacht voor de ontwikkeling van godsdienstige vorming en sociale competenties.

Adaptief werken met Snappet

Snappet, een adaptief digitaal

onderwijs-

platform.

'School op Seef'

Verkeerseducatie in de klassen.-

Doe ff gezond

Aandacht voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.


-

Beweegwijs

-

Aandacht voor spel en beweging.


-

Voorbereiding op voortgezet onderwijs

Welke vorm van voortgezet onderwijs is voor uw kind een goede keuze na acht jaar basisschool?