Inhoud

De school

Achtergrond van onze school.---- --- ----- --- - ---

Waarden

Onze visie en missie op opvang en onderwijs.

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod uiteengezet.

-

Zorg

De inhoud en organisatie van de

leerlingenzorg.


Team

Dit zijn onze mensen; betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!-- ------ ----

Ouders

Over onze communicatie met ouders, OR, MR en de ouderbijdrage.-


Resultaten

De onderwijskwaliteit van onze school in beeld.---

Praktische zaken
Onder meer: aanmelden, feesten en activiteiten, protocollen en verzuim.

Adressen

Adressen en namen van contactpersonen en instanties.

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan.

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart waar u de andere schoollocaties kunt vinden