De school

Achtergrond van onze school.

Over de twee locaties

De Fontein heeft twee locaties die afzonderlijk van elkaar opereren. De hoofdlocatie staat in Oud Krispijn en bevindt zich in het gebouw Koloriet. In dit gebouw vindt u ook onze peuteropvang, buitenschoolse opvang en de instanties waarmee wij goed samenwerken. 


De dislocatie staat in Wielwijk. Dit gebouw is wat ouder en biedt veel ruimte. Bijzonder is het grote schoolplein waar de kinderen volop kunnen bewegen en spelen. Ook op locatie Wielwijk hebben we een eigen peuteropvang. Voor de buitenschoolse opvang kunnen kinderen naar ons gebouw in Oud Krispijn.

Geschiedenis

In 2007 zijn basisscholen 'De Meander' en 'De Mauveschool' gefuseerd en verder gegaan als 'De Fontein'. Inmiddels is 'De Fontein' een integraal kindcentrum (IKC) in het multifunctionele gebouw 'Het Koloriet'. Hier zijn ook een openbare school en een aantal andere instanties gevestigd, zoals een ouderontmoetingspunt.

Stichting H³O

Hoofd, Hart en handen in het onderwijs.


De Fontein maakt deel uit van de Stichting H³O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt zestien peuteropvang-locaties, BSO’s, tien basisscholen, een SBO en drie middelbare scholen. 

De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  

Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens.