Over ons IKC

‘Samen leven en samen leren vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid‘ Op een plek waar we samen, in verbinding en in contact met elkaar leren, werken en leven ontwikkelen en groeien kinderen. Dat is de kern van ons bestaan.

Ons IKC is onderdeel van Stichting H3O, de grootste opvang- en onderwijsorganisatie van Dordrecht. Bij ons vind je alles onder één dak: peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Hier staan en gaan we voor

Veiligheid De Fontein is een veilige plek, voor iedereen

We vinden het van groot belang dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Dit geldt zowel voor fysieke als voor sociaal-emotionele veiligheid. Naast de veiligheid voor de kinderen is het ook belangrijk dat alle teamleden op de Fontein een veilige werkplek hebben. Alleen vanuit een basis van veiligheid, groeit en ontwikkelt men zich.

Respect Op de Fontein heb je respect voor jezelf en voor de ander

Respect uit zich door op een beleefde wijze in gesprek te zijn met elkaar, aandacht en belangstelling te tonen voor de ander. In het gesprek zijn we nieuwsgierig naar wat de ander te vertellen heeft, luisteren we en waar daar om gevraagd wordt gehoorzamen we de ander.

Verantwoordelijkheid

Op de Fontein draag je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander

Iedereen die betrokken is bij de Fontein draagt verantwoordelijkheid voor eigen handelen, je eigen spullen. Daarnaast stopt de verantwoordelijkheid niet bij jezelf. Iedereen is ook verantwoordelijk voor, of met andere woorden betrokken bij het welzijn en welbevinden van de ander. Dit houdt in dat we goed voor onszelf zorgen en ook voor de anderen om ons heen.

Betrokkenheid

Op de Fontein zijn wij betrokken bij elkaar en bij elkaars omgeving

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, dat zij gemotiveerd zijn om elke keer weer een stapje verder te komen. Deze betrokkenheid verwachten wij ook van ouders: als school en ouders samenwerken, geeft dit kinderen een sterke basis voor hun schoolontwikkeling.

Tot slot vragen we de betrokkenheid ook van onszelf: wij zijn betrokken bij de kinderen in onze eigen groep en bij alle andere kinderen in de school. Ook is er betrokkenheid in het team onderling.

Openheid

Wij communiceren op een open en transparante wijze met elkaar

Onder openheid verstaan wij de manier van communiceren in de school richting kinderen, in contact met ouders en andere betrokkenen en als team onderling met elkaar. Wij communiceren open en transparant. Wij nemen elkaar daarbij serieus.

Wij bieden

De Fontein werkt met het jaarstofklassensysteem. De kinderen volgen op hetzelfde moment een reken- lees- taalles waarbij de leerkracht de instructie geeft. Wij hanteren de volgende fasen in een les:

- instructie van de leerkracht

- samen met de leerkracht oefenen

- kinderen samen oefenen

- elk kind zelf de opdracht maken

Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle kinderen ervaren dat zij de opdrachten kunnen maken. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar de pagina peuters, basisonderwijs en opvang.

Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden zijn voor beide locaties gelijk. Wij hebben een continurooster:

Maandag, dinsdag en donderdag : 8:30-14:30 uur

Woensdag: 8:30 tot 12:30 uur

Vrijdag: 8:30-12:00 (groep 1 t/m 4) en 8:30-14:30 (groep 5 t/m 8)

Vanaf 8:20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de kinderen naar de klas lopen. Hiermee kan iedereen op een rustig manier de schooldag starten.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.