Opvang: BSO/VSO

Op 4-jarige leeftijd gaan kinderen naar de basisschool, waar ze tot hun 12e gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse opvang (VSO) en vakantie-BSO. Direct inschrijven voor de opvang kan via deze link naar Kindplanner.

De GGD heeft de locaties voor BSO geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkjes bekijken. 

GGD-inspectierapporten BSO locatie Wielwijk

GGD-inspectierapporten BSO locatie Krispijn →